Ce Nu este sediul social?

Ce nu este sediul social ?

Uneori, în practică, apare următoarea confuzie: unii antreprenori cred că serviciul de găzduire al sediului social presupune și accesul direct și nemijlocit la sediul biroului avocatului.

Lucrurile nu sunt deloc așa, deoarece în realitate, găzduirea sediului social la cabinet de avocat este o găzduire „virtuală”. Astfel, puteți privi găzduirea sediului la cabinetul unui avocat ca o găzduire teoretică, eco ori în cloud.

Găzduirea nu în seamnă că asociatul, asociații, administratorul, angajații SRL-ului ori partenerii săi de afaceri pot veni la sediul biroului de avocatură pentru a-și îndeplini diferitele activități profesionale. Dacă ar fi așa, vă puteți da seama, că, dincolo de caracterul derizoriu al prețului contractului (aproximativ 200 euro pentru 1 an de zile), ar apărea următoarea situație: ar fi efectiv un blocaj: avocatul nu ar mai putea să-și desfășoare munca pentru că unii clienți cărora le este găzduit sediul social ar veni la birou, și s-ar plimba pe acolo ori ar ține ocupate sălile de conferință ori copiatoarele sau alte resurse logistice ale cabinetului.

Așa cum veți putea citi AICI, găzduirea sediului social la cabinet de avocat nu reprezintă altceva decât a respecta o cerință legală obligatorie, și anume aceea ca, orice societate (SRL, SA, etc) să aibă un sediu care să fie menționat într-un registru public, iar la acest sediu, orice persoană interesata, să poată să transmită valabil o anumită corespondență ori să facă trimitere la adresa de sediu social (pe lângă alte elemente unice) ca la un element distinctiv și identificare al respectivei societăți.

Așadar, la adresa sediului care se află înregistrat în registrul public (registrul se ține de Oficiul Național al Registrului Comerțului), indiferent că în fapt societatea desfășoară sau nu activitități acolo, indiferent dacă își verifică sau nu corespondența, orice comunicare, scrisoare, adresă, înștiințare, somație, trimisă de diferite persoane ori de instituții de stat (de regulă ANAF și Direcțile de Impozite și Taxe Locale) se va socoti valabil comunicată chiar dacă efectiv, proprietarii SRL-ului nu au vrut ori nu au putut să își verifice corespondența.

Aceasta este cheia în care trebuie privite lucrurile. Sediul social îndeplinește în principal o condiție legală de înființare și funcționare a oricărei persoane juridice și în egală măsură, orice comunicare transmisă la adresa sediului social (aflat în perioada de valabilitate) este valabil efectuată indiferent de atitudinea celui care o primește.