Ce este sediul social

Ce este sediul social

Sediul social este un element de identificare al unei persoane juridice, pe lângă celelalte elemente unice (CIF – codul de înregistrare fiscală, CUI – codul unic de înregistrare, J-ul – numărul de ordine în registrul comerțului, etc).

Sediul social este de asemenea o condiție obligatorie de validitate a înființării și a funcționării unei societăți. Dacă la momentul înființării nu se poate face dovada deținerii în condiții de legalitate a unui sediu social, societatea va fi respinsă de la înregistrare. La fel, dacă ne raportăm la o societate deja înființată, sediul social poate expira sau poate fi mutat, iar la momentul efecturării operațiunilor la Registrul Comerțului, mețiunea va fi de asemenea respinsă dacă noul sediu social nu este caracterizat de o deplină legalitate.

La bază, sediul social al unei societăți, se află într-un imobil care se află în proprietatea proprietarilor societății (asociați sau acționari). Între aceste persoane fizice și persoana juridică se va încheia un contract de punere la dispoziție (comodat) a imobilului – apartament, casă ori altă clădire, pentru a fi înregistrată în Registrul Comerțului mențiunea privitoare la adresa sediului social.

Desigur, nimic nu oprește ca persoana juridică (de exemplu un SRL), prin persoanele ei de conducere, să încheie un astfel de contract de comodat sau de închiriere cu un terț (rudă, amic, prieten care deține în proprietate un imobil).

La fel, există și varianta în care societatea – în exemplul nostru un SRL – își cumpără, pe persoană juridică, în proprietate un imobil care să aibă și destinația de sediu social.

Nu în ultimul rând, proprietarii societății, pot opta pentru folosirea unui sediu social în condițiile găzudirii acestuia la sediul unui cabinet de avocat. Legea nr. 51/1995 privind organizarea și execitarea profesiei de avocat oferă competență și cadrul legal avocatului pentru a-și pune scriptic la dispoziție sediul cabinetului de avocat, pentru o perioadă de 1 an, în vederea găzduirii sediului social al unei societăți.

În definitiv, oricum ar fi, nu poate exista societate (persoană juridică, SRL) fără sediu social. Locul sediului social, în funcție de voința patronilor și de particularitățile fiecărui business în parte, va fi ales într-una dintre formele descrise mai sus.